§1 Määrused

Tallinn Cup – võistlused mis toimuvad kooskõlas vastavalt FIFA ja Eesti Jalgpalli Liidu jalgpallireeglitele.

§2 Mängureeglid

2.1

Võistkond peab kuuluma oma riigi kaudu FIFA liikmesriikide koosseisu. Samuti lubatakse turniirile võistkonnad, kelle riikides reguleeritakse jalgpalli kooliorganisatsioonide kaudu.

2.2

Kõik võistkonnad jaotatakse alagruppidesse mille meeskondade arv on miinimum neli. Esimeses turniiri etapis mängivad alagrupi võistkonnad kõik ühe omavahelise kohtumise. Võidu korral teenib võistkond 3 punkti, viigi korral 1 punkti ja kaotuse korral 0 punkti.

Ühesuguste punktide korral kahe või enama võistkonna puhul selgitatakse paremusjärjekord alljärgnevalt:

 1. Omavaheline kohtumine
 2. Enamlöödud väravate arv
 3. Üldine löödud- ja sisselastud väravate arv
 4. Väiksem kogunenud kõikidest mängudest kollaste kaartide arv
2.3 Play off

Kaks parimat võistkonda igast alagrupist saavad otse edasipääsu turniiritasandile Final Elite Cup. Kaks või enamat võistkonda, kes ei saavuta alagrupis kohtasi 1-2 saavad edasipääsu turniiritasandile Final Simple Cup.

Turniirtasandil Final Elite Cup ja Final Simple Cup jaotatakse võistkonnad gruppidesse, 4 võistkonda grupis. Mängude vaheaeg kõikides sarjades on maksimaalselt kuni 5 minutit.

2.4 Finaalvõistlused

Finaal tasandile Elite ja Simple Cup sarjas saavad 6 meeskonda, kes on esikoha saavutanud  ja 2 parimat võistkonda edasipääsu alagruppides parimate punktisummade alusel.

Finaaltasandi mängud toimuvad karikasüsteemis väljakukkumisega.

Finaalides viigi korral otsustatakse parim võistkond penaltiseeria soorituste tulemusel. 5 lööki vanusegruppides B14 ja vanem, ja 3 lööki teistes vanusegruppides.

§3 Vanuserühmad. Mänguaeg

Кat. Vanus Väljak Suluseis Мängud alagrupis Mänguaeg finaalis
B16 poisid 2008-07 offside 2*25 min. 2*25 min.
B15 poisid 2009 offside 2*25 min. 2*25 min.
B14 poisid 2010 offside 2*20 min. 2*20 min.
B13 poisid 2011 offside 2*20 min. 2*20 min.
B12 poisid 2012 ½ väljakut 8+1 offside 2*20 min. 2*20 min.
B11 poisid 2013 ½ väljakut 8+1 offside 2*20 min. 2*20 min.
B10 poisid 2014 ¼ väljakut 6+1 no 2*15 min. 2*15 min.
B9 poisid 2015-16 ¼ väljakut 6+1 no 2*15 min. 2*15 min.
G15 tüdrukud 2009-10 offside 2*25 min. 2*25 min.
G13 tüdrukud 2011-12 ½ väljakut 8+1 offside 2*20 min. 2*20 min.
G11 tüdrukud 2013-14 ¼ väljakut 6+1 no 2*15 min. 2*15 min.

§4 Mängijate arv

4.1

Mängijate arv ühes võistkonnas on lubatud kuni 20 mängijat.

Pole piiratud mängijate arv ühes kohtumises. Pole piiratud vahetuste arv ühes mängus.Vahetusse tulnud mängija on lubatud uuesti mängu jätkata.

4.2

Vahetused mängus on lubatud ilma mängu peatamata. On lubatud korraga 5 vahetust mängudes 11 väljakul ja 3 vahetust teistes vanuserühma sarjades. Väravavahi vahetusel tuleb mäng peatada.

Kõik vahetused toimuvad väljakul märgitud tehnilises tsoonis või kohtuniku poolt äramainitud vahetusmeeste alalt. Vahetusse tulnud mängija peab olema eelnevalt väljakult lahkunud, kui uus mängija jätkab vahetust tulnud mängijana mängu.

Mitte korrektsed vahetused karistatakse kollase kaardiga.

4.3

Mängijal on lubatud turniiril mängida ainult ühe võistkonna eest.

§5 Vanuse kontroll. Võistkonna nimekiri

Võistkonna mängijate vanusekontroll toimub enne võistkonna esimest mängu.

5.1

Kõik võistkonnad, kes osalevad turniiril peavad enne esimese kohtumise algust esitama Team List nimekirja turniiri Tallinn Cup orgkomiteele.

Kõik mängijad peavad tõestama ja kinnitama oma vanust kehtiva sünniriigi seadusliku ID kaardi või Passi järgi.

TÄHTIS! Turniiri korraldajad ei aksepteeri dokumendi koopiaid isikuandmete tuvastamisel.

5.2

Võistkonnad, kes majutuvad turniiri organisaatorite kaudu koolimajades või hotellides läbivad mängija vanusekontrolli majutusasutuse infopunktis.

Võistkonnad, kes on broneerinud iseseisvalt majutuse peavad teostama võistkonna registreerimise turniirile ametlikes turniiri infokohtades, kus toimub võistkondade registreerimine. Infokohtade aadressid leiab turniiri kodulehelt.

5.3

Võistkonna eestseisija peab esitama turniiri organisaatoritele võistkonna nimekirja ja kehtivad isikudokumendid. Meeskondade registreerimine peab olema läbiviidud enne võistkonna esimest ametliku mängu.

Üksikmängijate lisa registreerimine turniiril mängiva võistkonna juurde toimub turniiri ametlikus infopunktis turniiri peastaabis A. Le Coq arenal.

Võistkonnad kelle nimekirjas osaleb mitteregistreeritud mängija eemaldatakse turniiri süsteemist ja peatatakse võitlustel osalemine.

Võistkonna liider, kes on antud ülesse Team List nimekirjas peab esitama kinnituse oma mängijate vanusepiirangu kehtivuse kohta.

5.4

Traumeeritud mängija asendamine uue mängijaga on lubatud ainult turniiri arsti eriloal.

5.5

Kõik võistkonnad peavad täitma oma võistkonna Team Listi turniiri kodulehe kaudu leheküljel My Team aadressil www.tallinncup.eu Team List peab olema prinditud ja esitatud turniiri Tallinn Cup korraldajatele koos turniirist osavõtjate dokumentidega.

Võistkonna esindaja saab täielikult registreerida võistkonna turniiri kodulehe kaudu leheküljel Team List ja lisada oma võistkonna juurde dokumendi koopiad osavõtjatest.

§6 Eriload

6.1

Kategoorias 11-mängijat väljakul võib kasutada automaatselt kahte vanemat mängijat. Registreerituid vanemaid mängijaid ei saa vahetada uute vanemate mängijatega turniiri jooksul. Tüdrukute kategoorias 11-mängijat väljakul võiba kasutada kolme vanemat mängiat. Tüdrukute kategoorias 7-mängijat väljakul saab kasutada 2 vanemat mängijat ühes mängus, kes on vanemat kui 1 aasta.

Erilubasi saab taotleda turniiri organisaatoritelt. Erilubade olukord rahvusvahelistele võistkondadele on seotud rahvusvahelise võistkonna kodumaiste meistrivõistluste reeglitega noorte vanuseklassides.

Team list on lubatud kanda kaks (2) vanemat mängijat lubatud vanusesarjas. Vanemate mängijate vahetus mängude vahel ei ole lubatud.

6.2

Vanemate mängijate lubamine turniirile on lubatud turniiri organisaatorite loal või kui vastava võistkonna riigi meistrivõistlustel toimuvad vastava riigi alaliidu loal mängud vanemate mängijate osavõtul.

Näiteks vastavalt Eesti Jalgpalli Liidu reeglitele on lubatud osaleda 2 mängijal sündinud peale 1. augusti.

Kõik muud erinevad kokkulepped ja muudatused on võimalik ainult turniiri Tallinn Cup korralduskomitee nõusolekul.

6.3

Tüdrukud võivad osaleda poiste vanuseklassides vastavalt oma vanusele ja lubatud poiste vanusele. Poistel ei ole lubatud osaleda tüdrukute vanuseklassi mängudes.

Vanemate mängijate osalemise taotlus peab olema esitatud turniiri Tallinn Cup orgkomiteele kirjalikul teel enne 01/07 Hilisemaid avaldusi turniiri korraldajad ei arvesta.

§7 Mängude informatsioon

7.1 Team List
 • Team List nimekirjas märgitud mängija särginumber peab ühtima mängija särginumbriga võistlustel.
 • Kõik mängijad, kes on kantud Team List nimekirja loetakse registreerituks kõikides mängudes.
 • Turniiri toimub Team List nimekirjade juhuslik kontroll.
7.2 Mängijate võistlusvorm
 • Kõikide registreeritud mängijate võistlusvorm peab olema numbritega vastavalt võistkonna Team List nimekirjale ja numbritele.
 • Numbrid peavad olema mängijate seljal. Kaks mängijat ühe numbriga ei ole lubatud.
 • Kui võistkonnal on kaks komplekti võistlusvorme siis märgitakse võistkonna Team Listil mõlemate vormide numbrid.
 • Ühevärviliste võistlusvormide korral võistlusmängul tuleb külalismeeskonnal vastavalt mängude tabelile vahetada võistlusvorm või kanda eraldusveste.
 • Väravavahtide võistlusvormide värv peab erinema mängijate võistlusvormi värivst.
7.3 Enne ja peale mängu
 • Kõik võistkonnad peavad olema enne turniiri ametliku kohtumist kohal varem kui 15 (viisteist) minutit
 • Võistkonna esindaja peab tagama, et kõik võistkonna mängijad omavad kindlustust
 • Kõik mängijad peavad mängima ametlikes turniiri mängudes säärekaitsmetega
 • Võistkonnad omavad vastutust oma fännide käitumise eest ja solvangud kohtunike ja teiste osalejate suunas ei ole aksepteeritavad. Turniiri organisaatoritel on õigus karistada võistkonda turniirilt eemaldamisega, kui võistkonna fännid või toetajad rikuvad turniiri korraldust ja seavad ohtu turniiri korralduse.
7.4 Pallid

Kõik kohtumised peetakse pallidega suurus 5, väljaarvatud B12-B8, G12, kus kasutatakse palle suuruses 4.

§8 7- mängijat väljakul ja 5- mängijat väljakul

Kategooriates B10-B8 on lubatud tagasisööt väravavahile kätte.

Väravast väljalööki võib tesotada maast ja väravavahi käest.

§9 Kohtunikud

Kõik kohtunikud turniiril on UEFA, FIFA ja Eesti Jalgpalli Liidu aksepteeringutega.

Samuti on lubatud vilistama kohtunikud väljaspool Eesti Vabariiki, kes on saanud heakskiidu turniiri Tallinn Cup organisaatoritelt.

Turniiri peakohtunik on Vallo Lokko, kes on saadaval erinevateks küsimusteks turniiri ametlikus telgis A. Le Coq arenal.

§10 Turniiri korraldusmeeskond

Turniiri korraldusmeeskond koosneb turniiri peakohtunikust ja mitmest erinevatest organisaatoritest.

Turniiri korraldusmeeskond reguleerib kõiki turniiril toimuvaid protsesse ja proteste mis seotud turniiri korraldusega.

Turniiri korraldusmeeskonna otsused ei kuulu edasi kaebamisele ega edasi otsustamisele.

§11 Protsetid ja sanktsioonid

11.1

Kõik protestid ja avaldused peavad olema tehtud kirjalikult ja isikute poolt, kes märgitud võistkonna Team List nimekirjas. Protestid peavad olema laekunud turniiri korraldusmeeskonnale mitte hiljem, kui 2 tundi peale ametliku kohtumise lõpp. Korralduskomitee kontor asub A. Le Coq arenal (Asula 4c, Tallinn).

 • Iga ametlikult esitatud protest on tasuline ja maksumusega 70.- eurot. Protestisumma (70.- eurot) tagasimakse toimub ainult protsesti tulemuse rahuldamisel.
 • Võistlusmängu kohtuniku otsused ei kuulu vaidlustamisele (FIFA reegel № 5).
 • Protestid peavad olema esitatud video, pildi ja kohtuniku avaldusena, et korraldusmeeskond saaks vastuvõtta objektiivse otsuse.
11.2 Karistused ja eemaldamised
 • Iga mängija, kes on saanud võistusmänguga seotult punase kaardi peab jätma vahele ametliku mängukalendri põhiselt järgneva ametliku kohtumise.
 • Turniiri korraldusmeeskond võib võtta vastu lisaotsuseid karistatud mängijate osas mis kuuluvad eriti tõsiste rikkumiste valdkonda.
 • Turniiril saadud kollased kaardid ei kaota turniiri kalendris kehtivust.
 • Eriti suured rikkumised edestatakse iga teorikkuja alaliidule täiendavaks ülevaatamiseks.

TÄHTIS:  Kui mängija, kes kannab turniiril Tallinn Cup saadud ja määratud karistust võtab osa järgnevast temale mitte lubatud tema võistkonna kohtumisest, siis määratakse tema võistkonnale automaatselt kaotus seisuga 0:3. Eelnev tulemus kohtumisest ei kuulu turniiri süsteemis avaldamisele ega arvestusele.

§12 Mitteilmumine võistlusmängule

12.1 Võistlusmängudele hilinemine või puudumine

Iga võistkond, kes ei ilmu turniirisüsteemis tema võistkonnale määratud kohtumisele on karistatud - tulemusega ehk kaotus, peale turniiri korraldusmeeskonna ametliku kinnitust.

Pidevad hilinemised või puudumised ametlikest kohtumistest annavad korraldajatele õiguse meeskonna eemaldamiseks turniirilt. Erinevad dokumentide võltsingud, rikkumised ja muud turniiri määruste eiramised võidakse karistada turniiri korraldusmeeskonna poolt turniirilt mängija või meeskonna eemaldamisega.

12.2 Mängude peatumine või ärajäämine

Kui ametlikud kohtumised on erinevatel põhjustel peatatud või ärajäetud võtab turniiri korraldusmeeskond vastu otsuse mängu jätkamiseks, uuesti pidamiseks või vastava tulemuse määramiseks.

§13 Mängude väljakud

13.1 Väljakud

Kõik Tallinn Cup kohtumised peetakse muru või kunstmuru väljakutel.

13.2 Staadionite asukohad

Väljakud: A Le Coq areena, TNTK staadion, Männiku spordikompleks, Kalevi spordikompleks, Maarjamäe spordikompleks ja teised Tallinna spordiväljakud.

13.3 Eriolukord võistlusmängudel

Halbade ilmastiku tingimuste korral võib turniiri korraldusmeeskond viia ametlikud kohtumised uutele jalgpalliväljakutele või jalgpallihallidesse.

Võimalusel meeskondade kokkuleppel peetakse penaltiseeria otsustamaks võistlusmängu tulemus.

§14 Mängude ajakava

Turniiri korraldusmeeskond omab õigust muuta alagruppide koosseise ja võistlusmängude asukohti enne turniiri vanuserühma ametliku kohtumist.

§15 Turniiri korraldajad

MTÜ Jalgpalliturniir Tallinn Cup (reg. nr. 80377440), Sihi tn. 122-14, Tallinn 10918 

§16 Majutuse reeglid

Vastavalt koolimaja või majutusasutuse nõuetele.

16.1 Üldine

Võistkonna esindaja, kes märgitud võistkonna Team List lehel võtab kogu vastutuse võistkonna ja turniiri korraldajate ees, turniiril lõhutud, rikutud või tekitatud kahju eest. Võistkonnad, kes elavad koolimajades peavad tasuma ettemaksuna deposiitsumma 70.- eurot võimalike tekkivate kahjude ees. Deposiitsumma tagastatakse, kui ei toimunud rikkumisi või koolimaja vara kahjustamist vastavalt vara üleandmise aktile. Deposiitsumma tasumine toimub koolimajas koolimaja administraatorile.

Alkoholi tarvitamine koolimajas ja koolimaja territooriumil on rangelt keelatud.

Suitsetamine koolimajas ja koolimaja territooriumil on rangelt keelatud.

Koolimajas on öörahu 23:00 – 06:00

Enne lahkumist koolimajast on võistkond, kes kasutas majutuseks klassiruumi kohustatud koristama oma võistkonna klassiruumi suuremast prahist ja prügist.

16.2 Tuleohutus

Suitsetamine koolimajas ja koolimaja territooriumil on keelatud.

Toidu valmistamine klassiruumides on keelatud. Väljaarvatud tee ja kohvi valmistamine.

Keelatud tuleohtlike esemete ja asjade toomine koolimajasse

Mööbli liigutamine ja ümber paigutamine on lubatud vaid kooli administraatori nõusolekul.

Suletud vaheuste avamine ilma kooli administraatori loata on keelatud.

RIKKUMISTE KORRAL ON TURNIIRI ORGANISAATORITEL ÕIGUS SPORTLANE VÕI VÕISTKOND TURNIIRILT EEMALDADA.   

§17 Kindlustus ja vastutus

Turniiri korraldajad paluvad kindlustada kõik võistkonna mängijad, kes on seotud jalgpalliturniiriga Tallinn Cup.

Turniiri korraldajad ei võta vastutust tekkinud vigastuste, õnnetusjuhtimite ega varguste korral mis tekkivad jalgpalliturniiri Tallinn Cup ajal.

Tallinn Cup korraldsumeeskond ei võta vastutust tekkivate sõdade, erinevate tänavarikkumiste, ülestõusude ja muude korrarikkumiste osas mis võivad segade vüi  takistada jalgpalliturniiri Tallinn Cup läbiviimist.

§18 Turniiril osalemisest loobumine

Turniiri osavõtutasu või 20% majutuse summat ei tagastata turniirilt loobumise korral, peale maksete tegemist.

50% üldisest majutuse summast  ei tagastata, kui võistkond loobub osalemast turniiril peale 1. maid

Peale 1. juuli ei tagastata turniirile makstud osavõtutasust ja 100% majutuse toitlustuse summasi.

Majutuskulude hüvitamine võib toimuda ainult siis, kui Tallinn Cup saab teate tühistamise teate kohta enne 1. juuli

PALUME MITTE JÄTTA VÄÄRTUSLIKE ASJU JA ESEMEID KLASSIRUUMIDESSE!