Statistik 2022

Antal lag som har deltagit
80
Antal åldersgrupper
10
Antal deltagare
830
Antal länder
6
Deltagarnas medelålder, år
13
Antal fotbollsplaner
8
Totalt antal spel
234
Antal mål
975
Antal åskådare i finalen
2104
Totalt antal åskådare i öppningsceremonin
1540
Totalt antal besökare
5163
Fonder som överförts till Estlands ekonomin, euro
168500