Statistik 2022

Antal lag som har deltagit
47
Antal åldersgrupper
6
Antal deltagare
569
Antal länder
4
Deltagarnas medelålder, år
12
Antal fotbollsplaner
7
Totalt antal spel
174
Antal mål
725
Antal åskådare i finalen
811
Totalt antal åskådare i öppningsceremonin
226
Totalt antal besökare
3923
Fonder som överförts till Estlands ekonomin, euro
71300